top of page
20200815_191929%255B1%255D_edited_edited

Music Lullaby/CML

Voor kinderen van 0-3 jaar/3-6 jaar

Music Lullaby en CML is ontwikkeld en uitgedacht door Elena Enrico (IT). Hieronder vind u een samenvatting van wat Music lullaby inhoudt, maar kijk gerust voor meer info op de pagina van Musical Garden!

Kinderen zijn heel gevoelig voor wat ze in hun omgeving opnemen. Al van jongs af aan maken ze neurologische wegen tussen de hersencellen door wat ze horen, zien, voelen en ruiken in hum omgeving, die ze later omzetten naar herinneringen, houdingen en gewoontes. Net omdat deze fundamentele verbindingen het makkelijkst te leggen zijn in de jongste levensjaren, werd “Music Lullaby” uitgedacht vanuit deze wetenschap, om kinderen van jongs af aan, reeds bepaalde vaardigheden aan te leren, die later van pas zullen komen bij het uitvoeren van meer complexe vaardigheden en behendigheden. Daarbij denken we niet alleen aan het bespelen van een instrument, maar ook aan andere dagdagelijkse vaardigheden.

Zo proberen we bij de lessenreeks van “Music Lullaby” de eerste basis te leggen naar het ontwikkelen van volgende vaardigheden:

 • Ritmische en melodische vaardigheden

 • Ordening van tijd en ruimte leren kennen

 • Mnemotechnische vaardigheden (verbanden leren leggen)

 • Specifieke motorische vaardigheden ontwikkelen en verbeteren

 • Interactie met andere en sociale vaardigheden (bij groepslessen)

 • Eigen bekwaamheid en karakter ontwikkelen

 • Zich uitdrukken via muziek, taal, ritme en mimiek en de daaraan gekoppelde emoties


‘Music Lullaby’ is ontwikkeld om de wereld van de allerkleinsten binnen te treden in hun vertrouwde omgeving, (crèche, peuterschool, maar ook binnen het gezin) en hen via muziek te stimuleren in hun complete ontwikkeling. Het is toegankelijk voor kinderen vanaf 1 jaar (10 maand) tot het niveau van de eerste kleuterklas. Daarna kunnen ze overgaan naar “Children’s Music Laboratory (CML)” die de verdere ontwikkeling van kinderen via muziek oefent en hen voorbereidt op het bespelen van een instrument (en nog zoveel meer).

De reeks bestaat doorgaans uit 30 tot 37 weken, waarop met eenzelfde groep kinderen wordt gewerkt en geoefend. Het is ook niet de bedoeling dat het bij het ene uurtje les blijft, maar dat er zowel in de crèche als thuis elke week kleine opdrachtjes worden herhaald tijdens de dagdagelijkse bezigheden. Elke week krijgen de ouders/ begeleiders:

 • Een luisteropdracht: een lied/muziekstuk dat elke dag van die week kan worden afgespeeld bij een rustig speelmoment, of tijdens de fruitpauze, etc. (4 tot 6 keer per week hetzelfde lied/muziekwerk)

 • Oefeningen voor de ontwikkeling van de kinderlijke stem en het ritmegevoel: die kunnen bv. geoefend worden tijdens het spel of verschonen,…en kunnen ook elke dag van de week een beetje moeilijker worden.

 • Liedjes met bewegingen en behendigheidsspelletjes

 • Een ritmekaart: Deze wordt per week opgehangen in de klas/crèche knuffel + op een kaart en wordt geplaats op een plaats waar de kinderen vaak langskomen, zodat ze het beeld in zich op kunnen nemen

Elke les is gekoppeld aan een “weekthema” die ook in de crèche, klaslokaal of thuis verder aan bod kan komen tijdens de week in spelletjes, knutselwerkjes,etc… naargelang de creativiteit van de begeleiders.

Wat is er nodig voor een ‘Lullaby’-les?

 • Een lege ruimte waarbij de kinderen en hun begeleiders in een cirkel kunnen zetten met genoeg arm en beenstrek ruimte.

 • Een klasknuffel (met armen en benen!)

 • Een eigen knuffel per kind (met armen en benen!)

 • Bij voorkeur: een piano of keyboard in de klas

Music Lullaby & Labo (CML): Welkom
bottom of page